<menu id="w60o0"></menu>
<xmp id="w60o0">
 • <menu id="w60o0"><tt id="w60o0"></tt></menu>

   東營銀行跨境人民幣匯入匯款路徑

   請通過中國人民銀行大額支付系統(CNAPS)匯入款項

   收款行:東營銀行股份有限公司

   大額支付行號:313455000018

   收款人名稱:                    

   收款人帳號:                    

   PLEASE REMIT THE PROCEEDS VIA CNAPS (CHINA NATIONAL

   ADVANCED PAYMENT SYSTEM) TO US.

   BANK NAME:DONGYING BANK CO., LTD

   CNAPS NO: 313455000018 

   BENEFICIARY NAME :                      

   BENEFICIARY A/C NO :     

   請通過CIPS系統匯入款項

   ?。ㄒ唬┦湛钚校簴|營銀行股份有限公司

   中間行SWIFT: BKCHCNBJ500

   收款人名稱:                    

   收款人帳號:                    

   BANK NAME:DONGYING BANK CO., LTD \

   INTERMEDIARY  BANK: BKCHCNBJ500

   BENEFICIARY NAME :                      

   BENEFICIARY A/C NO :       

   ?。ǘ?收款行:東營銀行股份有限公司

   中間行SWIFT: FJIBCNBAXXX

   收款人名稱:                    

   收款人帳號:                    

   BANK NAME :DONGYING BANK CO., LTD \

   INTERMEDIARY  BANK: FJIBCNBAXXX

   BENEFICIARY  NAME :                      

   BENEFICIARY  A/C NO :

  我和小?在车上的那些事
  <menu id="w60o0"></menu>
  <xmp id="w60o0">
 • <menu id="w60o0"><tt id="w60o0"></tt></menu>